<blockquote id="pnu5b"></blockquote>
  1. <strike id="pnu5b"></strike>

   • 门市价
   • 免费注册
   • 投资股东
   • 98
   • 298
   • 有效期
   • 永久
   • 投资期限内
   • 支付当天起1年有效期
   • 支付当天起2年有效期
   • 支付方式
   • 支付押金预授权费用入住
   • 免押金入住
   • 轩朋VIP入住优先通道,免押金入住
   • 轩朋VIP入住优先通道,免押金入住
   • 入住时间
   • 12:00:00
   • 12:00:00
   • 10:00:00
   • 09:00:00
   • 退房时间
   • 13:00:00
   • 14:00:00
   • 15:00:00
   • 16:00:00
   • 非担保预订保留时间
   • 18:00:00
   • 20:00:00
   • 18:00:00
   • 19:00:00
   • 退房权益
   • 正常排队退房
   • 正常排队退房
   • 轩朋VIP通道优先退房
   • 轩朋VIP通道优先退房
   • 积分
   • 1元1积分
   • /
   • 1元1积分
   • 1元1积分
   • 公众号预订,享受积分累积
   • 房价
   • OTA正常价格
   • OTA正常价格
   • 当天OTA价格9.2折
   • 当天OTA价格8.8折
   • 管家服务
   • /
   • /
   • 在住期间管家优先服务
   • 在住期间管家一对一服务
   • 餐饮折扣
   • 9.5折
   • 入住时赠送双早
   • 9折
   • 8.5折
   • 消费时展示使用
   • 多店通用优惠券
   • 18元/张
   • /
   • /
   • /
   • 无门槛限制使用
   • 房型免费升级券
   • 2张
   • /
   • 3张
   • 6张
   • 办理入住时线下核销
   • 延迟至18:00退房券
   • /
   • /
   • 3张
   • 5张
   • 在住期间线下核销
   • 会员生日蛋糕券
   • /
   • /
   • 1张
   • 1张
   • 注册生日月使用,线下核销
   • 预订优惠券
   • /
   • /
   • 18元/2张,28元/2张
   • 18元/5张,28元/5张
   • 公众号预订使用
   • 轩朋VIP水果券
   • /
   • /
   • 2张
   • 4张
   • 办理入住时线下核销
   • 夜床服务券
   • /
   • /
   • 2张
   • 4张
   • 办理入住时线下核销
   • 可用客房保证预订计划
   • /
   • /
   • 48小时
   • 36小时
   • 协议客户专属权益
   • /
   • /
   • 协议客户注册可享受权益会员条件,同时享受协议价格
   • 协议客户注册可享受权益会员条件,同时享受协议价格
   • 会员日优惠
   • /
   • /
   • 轩朋会每月会员日权益优惠
   • 轩朋会每月会员日权益优惠
   十博最佳体育平台-最新平台入口